Concept CHIP2018-12-26T08:18:49+01:00
Wat is CHIP?
  • CHIP staat voor Constructief Handelen, Inzichtelijk Puzzelen
  • Algemeen doel: stimuleren en verbeteren van probleemoplossend denken, leren leren en handelend denken

Het is praktisch:
Bij alle spellen gaat het om concreet manipuleerbaar en hanteerbaar materiaal.

Het zijn denkspellen:
Deze spellen stimuleren zowel het denkend handelen (wat moet ik doen om een probleem op te lossen)
als het handelend denken (hoe los ik het probleem al doende op).

Het is een concept:
Er zijn niet alleen de spellen, maar ook observatiebladen (aangezien men de kinderen ziet denken is het heel nuttig om dit op een eenvoudige manier te observeren) en een structuurmethode (welke denkstappen kan ik volgen om een probleem op te lossen). Het gevolg daarvan is dat er heel wat ontwikkelingsdoelen van verschillende leerdomeinen in één les aan bod komen.

Het kan klassikaal aangeboden worden:
De spellen kunnen in grotere aantallen aangeschaft worden. Daardoor wordt het mogelijk om de oefeningen aan kleinere (voor hoekenwerk) of grotere (klassikaal) groepen aan te bieden.

Voor alle leerlingen van het lager onderwijs:
Door het feit dat de opdrachtbladen heel didactisch zijn opgebouwd, van heel gemakkelijk naar heel moeilijk , kan elk kind op zijn eigen tempo beginnen aan elke les. Naargelang het kind een vaardigheid al of niet beter beheerst zal het vlugger of trager doorheen de opdrachten gaan. Daardoor zijn deze lessen niet enkel bedoeld voor het gewoon lager onderwijs maar eveneens voor het buitengewoon onderwijs.